Ecologische verbintenis

De ecologische verbintenissen

Laten we de omgeving beschermen

De camping en het team engageren zich in een politiek van respect voor de omgeving.

Help ons om onze doelstellingen te bereiken en de kleinst mogelijke impact op de biodiversiteit die ons omringt te realiseren.

Vandaag bevinden we ons in een tijdperk waarbij de impact van de mens op de Aarde onomkeerbaar is door vervuiling op alle vlak : verspilling, ontbossing… Als gevolg daarvan verdwijnen iedere dag plant- en diersoorten, de aarde is verstikt door toxische producten die we terugvinden op onze maaltijdborden, het klimaat wijzigt, verwarmt, en het water van de regen wordt steeds zuurder… We staan aan de vooravond van grote klimatologische veranderingen maar we kunnen het proces vertragen. Daarvoor moeten we als wereldburger gewoonweg de natuur respecteren die ons omringt.

De ecologische engagementen van Camping Domaine le Vernis

Promoten van lokale producten :
We hebben altijd beroep gedaan op plaatselijke ondernemingen en we geven voorkeur aan producten van Franse makelij, zoals onder meer blijk uit de aankoop van zonnepannelen. We geven de voorkeur aan lokale aankopen, dus werken we samen met verschillende plaatselijke handelaars om ons winkeltje en de snackbar te bevoorraden.

Groene infrastructuur :
De toiletten zijn voorzien van drukteregelaars. De lampen in de gemeenschappelijke gebouwen hebben een laag verbruik. De campingverlichting werkt op zonne-energie. Het sanitair station werkt door riet en andere planten die filteren zonder enige toevoer van energie.

Afvalvermindering :
Installatie van selectieve sortering : er zijn twee containers beschikbaar, één voor glas en de tweede voor recycleerbaar afval. Composteren wordt sterk aanbevolen. De compostbakken zijn aanwezig om compostering te vergemakkelijken, speciale compostemmers zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Alle afvalproducten van de camping worden gerecycleerd en gecomposteerd. Nog liever hadden we geschreven : Alle afvalproducten van de camping en haar kampeerders worden gerecycleerd en gecomposteerd.

Landschapsintegratie :
Regelmatig onderhoud en mulchen voorkomt ongewenste begroeiing. Compost vermijdt kunstmest en vermindert gif in het water. Transplantatie ; het gebruik van lokale plantenextracten. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen is hout erg aanwezig op de camping. Geweven en gevlochten riet, terplaatse aangeplant, dienen als grensafbakening.
Het team van de camping wil erop toezien dat deze normen op alle percelen van de camping worden toegepast.

Eenvoudige gebaren :
Gebruik van natuurlijke huishoudelijke producten zoals azijn, zuiveringszout, citroen…, het gebruik van gecertificeerde ecologische producten.

Onze gasten sensibiliseren :
Informatieoverdracht via het advies van het team, op welkomstbrochures of borden op gevoelige punten : gemeenschappelijke ruimtes, sanitaire ruimtes, sorteerplaats, compost, …

Uw bijdrage tijdens uw vakantie :

Om op uw niveau deel te nemen, stelt het team u verschillende acties voor om uw impact te verminderen tijdens uw vakantie op Camping Domainele Vernis, maar ook buiten het kampeerterrein, tijdens uw bezoeken en excursies :

Op het kampeerterrein :

Voorkom verspilling van energie en water. , Hiervoor hebben wij zoveel drukregelaars geïnstalleerd. Toch vragen we om niet meer dan nodig water en energie te verbruiken. Alle verlichting van de camping werkt op zonne-energie. Gelieve toch zoveel mogelijk de lichten uit te doen. Probeer wasbeurten boven de 30°C te vermijden.
Recycleer afval, om de hoeveelheid en de vervuiling die het veroorzaakt zoveel mogelijk te verminderen. De camping is uitgerust met containers voor selectief sorteren : één voor glas, een tweede voor recycleerbaar afval (papier, karton). U kunt ook uw organisch afval kwijt in onze compostbak. Let op dat u geen afval zoals sigaretten in de natuur gooit, want naast vervuiling is er ook gevaar voor brand.
Respecteer de installaties, het sanitair station (afvoer sanitair) van de camping werkt door middel van filtratie van riet en andere planten, om het ecologisch impact te verminderen. Voor de goede werking : gooi niets in het toilet, behalve het papier dat voor dit doel is meegeleverd.
Respecteer de natuur, Naast de aanwezige fauna worden er regelmatig veel planten op het landgoed aangeplant, gelieve deze niet te vertrappelen of te beschadigen. Steek de heggen of andere afbakeningen niet over, neem de daarvoor bestemde paden.

Buiten de camping :

Uittreksel uit de pagina “Eco-burger zijn op vakantie” van de website notre-planet.info

Photos