Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze website, evenals de inhoud en organisatie ervan, worden beschermd door de huidige Franse wetgeving, waaronder in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de wettelijke bescherming van databanken, literaire en artistieke eigendomsrechten en wettelijke rechten.

Verantwoordelijke van de publicatie : Mr. Lepage

Capaciteit : 75 standplaatsen

Tel : 04 68 91 13 22

SIRET : 792 860 454 000 18

www.campingdomainelevernis.fr

Uitgever : Ste Aircamp communication développement
5 rue Edmond Michelet
34500 Béziers

Hostingserver :
Magic Online
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil Cedex

Bemiddelaar consumentenrecht

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek met betrekking tot "de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen", heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst die door camping Domaine le Vernis wordt aangeboden.
De aldus voorgestelde bemiddelaar “consumentenrecht” is BAYONNE MEDIATION.

De bemiddelaar is te bereiken via :

de website : www.bayonne-mediation.com ;

telefinisch : 06 79 59 83 38

of per postadres : BAYONNE MEDIATION - 32, rue du Hameau - 64200 BIARRITZ

Alle foto’s, teksten en video’s op deze site hebben geen contractuele waarde.

Recht op herroeping :

Artikel L.121-20-4 van het consumentenwetboek, waarin wordt gespecificeerd dat de bepalingen van artikel L.121-20 van hetzelfde wetboek, met betrekking tot de mogelijkheid die aan consumenten wordt geboden om hun herroepingsrecht binnen een periode van 7 dagen uit te oefenen, "zijn niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op accommodatie, vervoer, catering, vrijetijdsdiensten die op een datum of volgens een bepaalde periodiciteit moeten worden verleend".

Privacybeleid

VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Er worden twee soorten persoonsgegevens verzameld op de site https://www.campingdomainelevernis.fr/

Données saisies et envoyées via les formulaires
Données collectées par l’outil de mesure d’audience Google Analytics

Gegevens ingevoerd en verzonden via formulieren
Gegevens verzameld door de Google Analytics-tool voor het meten van doelgroepen

MANAGER PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING
Persoonlijke gegevens worden op de site verzameld door de Société Exploitation du Camping Domaine le Vernis, een SARL-onderneming die is geregistreerd bij de RCS van Béziers -792 860 454 en waarvan de statutaire zetel Le Vernis 34210 Azillanet is.

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens via de verschillende formulieren op de site is om :

Opnieuw contact op te nemen met mensen die een reservering op de site hebben geregistreerd.
Het verzenden van nieuwsbrieven door onze diensten toestaan.

Door het formulier in te dienen en de daarvoor bestemde selectievakjes voor toestemming op het formulier aan te vinken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de commerciële relatie.

Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Google Analytics-tool voor doelgroepmonitoring die op de site wordt gebruikt, is om :

Het gedrag te analyseren van internetgebruikers op de site om hun publiek te kunnen meten en hun prestaties te verbeteren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies van derden om gebruikers te onderscheiden. Cookies zijn tekstbestanden die op de terminal van internetgebruikers worden geïnstalleerd. Ze bevatten geen nominatieve informatie, alleen identifiers die willekeurig zijn gemaakt.

Door op de site te surfen, stemt de internetgebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de door Google Analytics verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt met het doel het gedrag van internetgebruikers te analyseren met het oog op het verbeteren van de prestaties van de website.

PERIODE VAN BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De gegevens die via de formulieren worden verzameld, worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar vanaf de indiening van het formulier.

De cookies die door de doelgroepmetingstool van Google Analytics worden gebruikt, hebben de volgende levensduur :
_ga : 2 jaar

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens over u en verzameld door de site https://www.campingdomainelevernis.fr en secureholiday zijn alleen bedoeld voor het bedrijf Camping Domaine le Vernis en zullen alleen worden gebruikt als onderdeel van het verzoek dat via het formulier wordt gedaan.

In ieder geval zullen de persoonlijke gegevens die op de formulieren worden ingevoerd en verzonden, niet aan derden worden doorgegeven, verhuurd of op de markt worden gebracht.

De medewerkers van camping Domaine le Vernis zullen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die hen op straffe van sancties verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De hostingservers van de site bevinden zich uitsluitend in Frankrijk, binnen de Europese Unie.

Camping Domaine le Vernis verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens door te geven aan een staat die geen lid is van de Europese Unie.

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De site wordt gehost op onze eigen beveiligde servers.

Alle pagina’s zijn in HTTPS, TLS 1.2 / RSA 2048 bits beveiligde modus (SHA256withRSA). Dit is een beveiligingsprotocol voor het versleutelen van de inhoud van uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers. Hiermee wordt voorkomen dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden ingevoerd en verzonden, tijdens het transport gemakkelijk kunnen worden gelezen door derden.

Geen enkele overdracht of opslag van persoonlijke gegevens is echter ooit volledig veilig. Bijgevolg kunnen we de onfeilbare veiligheid van de informatie die wordt verzonden of opgeslagen op de hostingservers niet garanderen.

GEDELEGEERDE VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De heer Le Page is de functionaris voor gegevensbescherming (DPD) van Camping Domaine le Vernis. Hij is met name verantwoordelijk voor de naleving van de activiteiten van het bedrijf met het nieuwe Europese wettelijke kader van de AVG en voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteit.

U kunt hem per post bereiken op :
Camping Domaine le Vernis - Functionaris voor gegevensbescherming - Domaine Le Vernis 34210 Azillanet

RECHT VAN TOEGANG, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
In overeenstemming met de gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD), hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens over u die u kunt uitoefenen door gebruik te maken van het contact formulier of door een brief te sturen naar camping Domaine le Vernis - Domaine le Vernis - 34210 Azillanet

Niet-contractuele foto’s