Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

De regels zijn dezelfde zoals op iedere andere camping,

Maar we vragen u met aandrang om ook de bijzondere specifieke voorwaarden van Camping Domaine le Vernis te lezen, verderop deze pagina.

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

1- Toelatingsvoorwaarden

Om een camping te mogen betreden, vestigen en verblijven, moet u geautoriseerd zijn door de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Hij heeft de plicht om te zorgen voor het goede onderhoud en de goede orde van de camping, evenals voor de naleving van de toepassing van dit huishoudelijk reglement.
Een verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verplichting deze na te leven. Niemand kan daar zijn intrek nemen.

2- Politieformaliteiten

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met hun schriftelijke toestemming.
Op grond van artikel R. 611-35 van de code voor binnenkomst en verblijf van vreemdelingen en het recht op asiel, is de manager verplicht om de cliënt met een buitenlandse nationaliteit te laten invullen en bij aankomst een individueel politiedossier te ondertekenen. Daarbij moet in heet bijzonder vermeld worden :
Naam en voornamen ;
Nationaliteit ;
Woonplaats ;
Nummerplaat ;
Kinderen onder de 15 jaar op de kaart van een ouder.

3- Installatie

De tent of caravan en aanverwante uitrusting moet op de aangegeven locatie worden opgesteld volgens de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

4- Receptie

Open 7 dagen per week :
Van 02/04 tot 30/06 : van 8u30 tot 13u en van 16u30 tot 20u.
Van 01/07 tot 20/08 : van 8u tot 23u.
Van 21/08 tot 01/10 : van 8u30 tot 13u en van 16u30tot 20u.
Van 01/10 tot 12/11 : van 9u30 tot 10u en van 18u30 tot 19u.
Er is een permanente aanwezigheid (7 dagen per week en 24 uur per dag) van de beheerders die op de camping verblijven.
Bij de receptie vind je alle informatie over de diensten van de camping, informatie over bevoorradingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen.
Een klachtenboek of een speciale doos voor het ontvangen van klachten wordt aan gebruikers ter beschikking gesteld. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze ondertekend zijn, en zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd zijn, en betrekking hebben op relatief recente feiten.

5. Affichage

Het huishoudelijk reglement hangt uit bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het kan worden gegeven aan iedere klant die er om vraagt.
Voor campings die in een klassement zijn opgenomen, wordt deze categorie met de vermelding en het aantal toeristische of vrijetijdsplekken weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden, bepaald in opdracht van de minister, bevoegd voor consumptie, en zijn ter inzage bij de receptie.

6. Vertrekvoorwaarden

Klanten worden uitgenodigd om de dag voor hun vertrek dit te laten weten bij de receptie. Klanten die voor de openingstijd van de receptie willen vertrekken, moeten hun verblijf de dag ervoor betalen.

7- Lawaai en stilte

Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen.
Geluidsapparatuur moet aldus worden aangepast. Het sluiten van deuren en koffers moet zo discreet mogelijk zijn.
Honden en andere dieren mogen nooit vrijgelaten worden. Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten in afwezigheid van hun baasjes die brugerlijk verantwoordelijk zijn.
De beheerder zorgt voor de rust van zijn klanten door tijden vast te stellen waarop er totale stilte moet zijn : van 12u30 tot 6u30.

8- Retributies

Retributies (kosten) worden betaald bij de receptie. Hun bedrag wordt weergegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie. Ze zijn verschuldigd op basis van het aantal nachten doorgebracht in het veld.
Campinggebruikers worden verzocht hun vertrek de dag ervoor door te geven aan de receptie.
Kampeerders die voor de openingstijd van de receptie willen vertrekken, moeten de dag ervoor betalen.

9- Bezoekers

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, kunnen bezoekers onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen op de camping worden toegelaten.
De kampeerder mag één of meer bezoekers ontvangen. Wanneer deze bezoekers de camping mogen betreden, kan de kampeerder die hen ontvangt een vergoeding verschuldigd zijn, voor zover de bezoeker toegang wilt tot de diensten en/of campingfaciliteiten. Deze vergoeding wordt getoond bij de ingang van de camping en bij de receptie.
Auto’s van bezoekers zijn verboden op de camping.
Alle bezoekers moeten geregistreerd zijn bij de receptie van de camping.

10- Voertuigcirculatie en parkeren

Binnen de camping moeten voertuigen met een snelheidslimiet van 10 km/u rijden.
Het verkeer is verboden tussen 22.00 uur en 7.00 uur.
Alleen voertuigen van kampeerders die daar verblijven, mogen op de camping rijden. Bovendien mag het parkeren het verkeer niet hinderen of de plaatsing van nieuwkomers in de weg staan.

11- 11. Kleding en uitstraling van de faciliteiten

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, zou kunnen aantasten.
Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te lozen.
De "Caravanners" moeten hun afvalwater legen in de daarvoor bestemde voorzieningen.
Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papier, moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd.
Kleding wassen buiten de daarvoor bestemde bakken is ten strengste verboden.
Indien nodig wordt de kleding opgehangen in de gemeenschappelijke droger. Het wordt echter tot 10 uur in de buurt van schuilplaatsen getolereerd, op voorwaarde dat het zeer discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit vanuit bomen worden gedaan.
Plantages en florale decoraties moeten worden gerespecteerd. Het is de kampeerder verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af te knippen, aanplantingen te maken.
Het is evenmin toegestaan om met eigen middelen de plaats van een installatie af te bakenen, noch de grond af te graven. Alle reparaties van degradatie gepleegd aan vegetatie, hekken, land of installaties van de camping zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
De standplaats die tijdens het verblijf zal zijn gebruikt, dient te worden onderhouden in de staat waarin de kampeerder deze bij het betreden van het terrein heeft aangetroffen.

12- Beveiliging

a) een brand :
Open vuur (hout, houtskool, enz.) is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet worden gebruikt in gevaarlijke omstandigheden.
In geval van brand direct de directie waarschuwen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. De camping is voorzien van een akoestisch alarm, zodra deze afgaat moet je naar het verzamelpunt wat op de jeu de boules baan is, je mag nooit terugkeren. Blijf kalm op de verzamelplaats en wacht op instructies. Bij de receptie is een EHBO-doos verkrijgbaar ;
b) diefstal :
De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die op het kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene bewakingsplicht op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en dient de beheerder te verwittigen van elke verdachte persoon. De kampeerder wordt verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beveiligen.

13- Spellen

In de buurt van de voorzieningen mogen geen gewelddadige of hinderlijke spelletjes worden georganiseerd.
De vergaderruimte kan niet gebruikt worden voor hectische spelletjes.
Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

14- De overwintering-standplaats

Caravans mogen niet onbezet op het terrein worden achtergelaten, alleen na akkoord van de directie en alleen op de aangegeven locatie. Voor de "overwintering standplaats" is een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag op het kantoor zal worden weergegeven.

15- Inbreuk op de interne regelgeving

In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, mondeling of schriftelijk aan deze laatste opdragen de overlast te staken.
In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de zaakvoerder om ze na te leven, kan deze het contract beëindigen.
Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

II. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN CAMPING DOMAINE LE VERNIS.

U bent hier op een familiecamping, wij zijn er niet om "uw portemonnee te legen", maar om u een zo aangenaam mogelijke vakantie te bieden.
De enige bijzondere voorwaarden die wij op de camping willen toepassen zijn de huidige leefregels rondom het begrip RESPECT, in al zijn vormen, wij rekenen op u om het aan uw kinderen uit te leggen !

Ten eerste, respect voor anderen :
• Besteed zoveel mogelijk aandacht om niet te veel lawaai te maken
• Honden moeten aan de lijn worden gehouden
• Beleefdheid is essentieel en zorgt voor betere relaties tussen iedereen !

Dan respect voor de natuur :
• Selectief sorteren is verplicht
• Zet geen afval op de grond (ook geen sigarettenpeuken, vooral om het risico op brand te vermijden)
• Verspil geen water, het is erg kostbaar des te meer in deze regio (het wassen van voertuigen is verboden op de camping)
• Energie is ook erg kostbaar en erg duur, we rekenen op u om het zo goed mogelijk te besparen
• Composteren van uw GFT-afval wordt sterk aanbevolen, zie bijgevoegd blad voor meer informatie, ook het team staat klaar om u hierover te woord te staan.
• Uw camping is uitgerust met planthygiëne, een milieuvriendelijk apparaat. U wordt verzocht niets anders door het toilet te gooien dan het daarvoor bestemde papier. Gooi vooral geen doekjes in je toilet (geen, ook niet als de fabrikant op de verpakking aangeeft dat het mag) ; Gooi geen sanitaire bescherming of andere luiers weg... Hiervoor zijn vuilnisbakken voorzien, dit alles zou pluggen vormen die het systeem enorm zouden compliceren. Aarzel niet om voor meer informatie advies in te winnen bij het campingteam.

Tot slot respect voor uitrusting en infrastructuur :
• Wij vragen u aandacht te besteden aan de verschillende gemeenschappelijke plaatsen (toiletten, speelplekken, zwembad, leeshoek, etc.)
• Groene ruimtes zijn belangrijk, let daar op en het is bijvoorbeeld verboden om een waslijn aan bomen te hangen, loop niet op de afscheidingen van de staanplaatsen anders zal deze nooit groeien.

Het hele campingteam van Domaine le Vernis bedankt u voor uw begrip. Aarzel niet om ons te laten weten wanneer u met eventuele problemen wordt geconfronteerd, we zullen ons best doen om u zo tevreden mogelijk te stellen.